Kurumsal firmaların ticari pazarlama ve satış sonrası operasyonlarını daha verimli yürütebilmelerini, süreçlerin takibi, hızlı ve anlık veri akışları ile Personel saha denetimleri ve yönlendirmeleri gibi karar destek süreçlerinin kolaylaştırmayı, sahadan toplanılan kritik verileri kurumsal ölçekte kullanılabilir anlamlı analiz ve raporlara dönüştürmeyi hedefleyen Three S projemiz sistem genelinde kullanılan çok platformlu mobil uygulama alt yapısı ve eş zamanlı web ve windows uygulama arayüzleriyle ile Tübitak tarafından desteğe uygun görülmüştür.

Three S uygulaması ile ticari pazarlama ve satış sonrası operasyonların aşağıdaki temel zorlularının çözülmesi hedeflenmiştir.

 • Satış fiyatını belirlenmesi.
 • Ürün fiyatını bozan ve raf sözleşmelerine uymayan parkende noktalarının takibi.
 • Bölge, metrekare, nokta bazında pazar payı bilgilerindeki eksiklikler.
 • Rakibin faaliyetlerinin izlenememesi (Aktivite, hafta sonu indirimi, palet, kule)
 • Sahadan gelen problemlerin izlenememesi.
 • Dağıtık bir ekibin yönetilmesi.
 • Etkin rut kontrolünün yapılamaması
 • Pop Malzeme Takibindeki zorluklar
 • Aktivitelerin uygun standartlarda yapılamaması
 • İzin takibi sıkıntısı
 • Maliyet Analizleri
 • İnsan Kaynakları takibi

Proje kapsamında Bir Yüksek Bilgisayar Mühendisi, Bir Proje Yöneticisi, Dört Yazılım Mühendisi Bir Test Uzmanı Görev alarak Üniversite reel sektör ortak çalışmasına iyi bir örnek teşkil etmiş ve belli standartları zorlayan bir uygulama ortaya çıkmıştır.